Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Tulcea

Adresa: Strada Spitalului, Nr. 30, Loc. Tulcea, Jud. Tulcea

Contact: e-mail – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   , tel. 0757999930 / 0757999931

Centrul de Plasament pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever “Pelican” funcționeaza în cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea din anul 2000, conform H.C.J. Tulcea nr. 76/ 30.11.2000. Capacitatea maximă a centrului este de 70 de locuri.

Centrul funcționează conform ROF a serviciului social cu cazare C.P.R.R.C.H.S. „Pelican” Tulcea nr. 18/7 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea din 29.07.2016, ROF a DGASPC Tulcea nr. 30/26.02.2016 şi a Ordinului   Nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

Acreditarea centrului este obţinută conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, Seria AF Nr. 001132, la data de 23.05.2014 şi Licenţă de funcţionare seria LP nr. 0005364, eliberată la data de 25.03.2016, cu valabilitate 5 ani de la data eliberării.

Centrul de Primire Minori în Regim de Urgență

INFORMAȚII UTILE

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Telefon : 0757999950 / 0757999900 / 0240 537120        Loc. Tulcea, Jud. Tulcea                     

        Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă Tulcea asigură  protecţia copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă. Desfăşoară activităţi care au ca scop prevenirea intrării în sistem a copilului aflat în dificultate şi reluarea legăturii familiale oferind consiliere de specialitate, îngrijire şi protecţie temporară şi dacă este cazul pregătirea intrării în sistem a copilului aflat în dificultate.

Centrul de Plasament Mahmudia

INFORMAȚII UTILE

 Email :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Telefon :  0759035428

 Adresa : Str.Dunării.nr.50, Loc.Mahmudia, Jud.Tulcea             

           Identificarea  serviciului  social.

            Serviciul  ,,Centrului  de  Plasament  Mahmudia ,,cod serviciu social 8790 CR-C-I , este  înființat  și  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, acreditat conform Certificatului de  acreditare seria AF nr.oo1132, CUI 9574414 și HCJ nr.100/2005, în subordinea Consiliului Județean Tulcea și este coordonat metodologic de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.

 

Centrul de Plasament Somova

INFORMAȚII UTILE

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.dgaspctl.com     Telefon : 0757999947, 0374978119

Adresa : Str. Traian Coșovei, nr.2., Comuna Somova, Județul Tulcea, Cod poștal :827210

            Serviciul  „Centrul de Plasament Somova” cod serviciu social 8790 CR-C- I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001132, CUI 9574414 și HCJ nr.76/2004, în subordinea Consiliului Județean Tulcea și este coordonat metodologic de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă

INFORMAȚII UTILE

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.dgaspctl.ro  Telefon : 0757999948

Adresa : Sâmbăta –Nouă , Jud. Tulcea

Centrul de Plasament Sîmbăta-Nouă este un centru de tip rezidențial având o capacitate de 21 locuri, care se adresează copiilor ce au fost separați temporar sau definitiv de părinți și oferă servicii de ocrotire , îngijire , consiliere cu scopul de a permite formarea și întărirea legăturilor familiale. Se asigură sprijin educațional și nonformal, sprijin emoțional, urmărindu-se formarea deprinderilor de viață independent,  integrarea familială și socio-profesională a fiecarui copil.