VOUCHER PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

 

 ART. 5

    (1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

  1. a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;
  2. b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  3. c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
  4. d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
  5. e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
  6. f) semnătura solicitantului.

CERERE

RECOMANDARE