COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP TULCEA

Comisia este alcătuită din 5 persoane şi are următoarea componenţă:

 • preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie şi absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

Membri:

 • un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Tulcea;
 • un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
 • un psiholog;
 • un asistent social.

INFORMAȚII UTILE

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    telefon: 0757999936  Adresa: Str. Spitalului, nr.28, Loc.Tulcea, Jud.Tulcea

Program funcţionare a comisiei:

În lunile ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie și noiembrie – luni și vineri de la ora 8.30- marți de la ora 12.00

În lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie – luni și joi de la ora 8.30 – marți de la ora 12.00

 Atribuţii principale:

 • Stabileşte încadrarea în grad de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap;
 • Stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • Reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adultului cu handicap;
 • Revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • Informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
 • Promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.

Documente necesare pentru evaluarea complexă şi eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap sunt:

 • Cerere-tip de evaluare complexă;
 • Copie după documentele de identitate: carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie după caz;
 • Documente medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale (original şi copii xerox);
  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie – numai în situaţia primei prezentări;
  • alte acte medicale – examinări clinice, de laborator, bilete de ieşire din spital, dispensarizări, tratamente recuperatorii ş.a. (copie xerox)
 • Copie decizie de pensie şi cupon de pensie.

Documente necesare pentru admiterea într-un centru rezidenţial pentru adulţi :

 1. Cererea solicitantului;
 2. Copie carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat deces, contract locuinţă;
 3. Copie certificat de naştere şi carte de identitate ale susţinătorilor legali;
 4. Ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
 5. Documente medicale justificative ( internări, boli, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.);
 6. Documente doveditoare ale veniturilor: certificat fiscal şi cuponul de pensie al solicitantului;
 7. Rezultate analize medicale: radiografie pulmonară, spută, AgHbs, VDRL, HIV.

LEGISLATIE

 1. H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile și completarile ulterioare
 2. ORDIN  nr. 2298 /2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 3. ORDIN  nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap