Despre noi

MISIUNEA Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea (D.G.A.S.P.C.) este promovarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de protecţie a drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.

OBIECTIVUL Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea este asigurarea asistenţei sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea se află în subordonarea  Consiliului Judeţean Tulcea şi este coordonată metodologic de către Ministerul Muncii  şi Justiției Sociale.