Harta Servicii Sociale

image001\

 

                                               

 

    SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU COPII ȘI TINERI

    SERVICII FURNIZATE DE D.G.A.S.P.C. TULCEA

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții : centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.

Case de tip familial, apartamente, centre de plasament

Tulcea

 • Complex de Unități de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Tulcea, tel. 0757 999 945

-  Casa de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități „Pescărușul”

- Casa de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități „Dumbrăveanca”

-  Casa de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități „Egreta”,

 • Complex de Unități de Tip Familial Tulcea, tel. 0757 999 940

-     Casa de Tip Familial Cocorii 1

-     Casa de Tip Familial Cocorii 2

-     Casa de Tip Familial Cocorii 3

-     Apartamente de Tip Familial, tel. 0757 999 940

 •    Centru de Plasament Speranța Tulcea, str. Spitalului, nr. 28, tel. 0759 035 426
 •    Centru de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican” Tulcea, str. Spitalului, nr. 30, tel. 0757 999 930

Isaccea

 •   Complex de Unități de Tip Familial Isaccea, tel. 0757 999 934

Sulina

 •  Centrul de Plasament Sulina,  tel. 0757 999 946

Somova

 •   Centrul de Plasament Somova, tel. 0757 999 947

Sambăta Nouă

 •   Centrul de Plasament Sambăta Nouă, tel. 0757 999 948

 Mahmudia

 •  Centrul de Plasament Mahmudia, tel. 0759 035 428

Centre de primire în regim de urgență

Centru de primire în regim de urgență

Tulcea

 •   Centrul de primire minori în regim de urgență,  tel. 0757 999 950

Telefonul Copilului

0240 983

Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal

Asistent maternal

Babadag, Beștepe, Ceamurlia de Jos, Cerna, Dăeni, Frecăței, Greci, Isaccea, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Măcin, Nalbant, Niculițel, Sarichioi, Somova, Tulcea, Turcoaia, Valea Nucarilor, Văcăreni.

 D.G.A.S.P.C. Tulcea - Serviciul Management de Caz pentru Copil, Monitorizare și Servicii Sociale, tel. 0757 999 901

Plasament la rude/familii/persoane

Servicii oferite la nivelul județului Tulcea

D.G.A.S.P.C. Tulcea - Serviciul Management de Caz pentru Copil, Monitorizare și Servicii Sociale, tel. 0757 999 901

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil

Centre maternale

Tulcea

 •   Centrul maternal din cadrul Complexului de Servicii „Sf. Maria”, tel. 0757 999 949

Centre rezidențiale destinate victimelor violenței în familie

Centrul de recuperare

Tulcea

 •   Centrul de Recuperare pentru victimele violenței în familie, tel. 0757 999 949

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

Centre de zi/recuperare pentru copii cu dizabilități

Tulcea

 •  Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea, str. Spitalului, nr. 28, tel. 0757 999 942

 

    SERVICII FURNIZATE DE CĂTRE  O.N.G.- URI(sunt menționate numai serviciile acreditate)

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi pentru copii : copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, tineri aflați în dificultate

Servicii de zi (educare, îngrijire, consiliere, socializare)

Tulcea

 • Centrul pentru deprinderi de viață independentă ”Casa Noastră” – Fundația ”Noroc”, str. Suvenir, nr. 2, tel. 0723 544 363
 • Centrul ”Aproape de Tine” – Asociația ”Măini Întinse”, str. Balizei, nr. 54, tel. 0744 663 223
 • Centrul ”Pauze scurte” – Asociația ”Măini Întinse”, str. Balizei, nr. 54, tel. 0744 663 223

 Măcin

 • Centrul de zi Măcin – Fundația ”Inimă pentru inimă”, str. Republicii, nr. 7, tel. 0722 291 665

 


SERVICII FURNIZATE LA NIVEL LOCAL

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi pentru copii, proveniți din familii defavorizate

Servicii de zi (educare, îngrijire, consiliere, socializare)

Tulcea

 •  Centrul de Zi pentru copii ”Pași spre lumină”, str. 14 Noiembrie, nr. 14, tel. 0240 513 014
 •  Centrul Multifuncțional Sofia, str. Victoriei, nr. 101, tel. 0240 513 641
 •  Centrul de Îngrijire, supraveghere și educație timpurie Sibell, str. Aleea Mugurel, nr.3, tel. 0340 106 415
 •  Unitatea Mobilă de Recuperare funcțională și Asistență Medicală Comunitară

Baia

 •  Centrul de Zi Baia, str. Heracleea, nr. 1, tel. 0240 564 068

Ceamurlia de Jos

 •  Centrul de asistență după program școlar, tip after school Ceamurlia de Jos, tel. 0240 564 706

Isaccea

 • Centrul de Zi „Pentru o zi mai bună” Isaccea, str. N. Grigorescu, nr.1, tel. 0240 540 027

Măcin

 •  Centrul de Zi „Sf. Parascheva”Măcin, str. Cetății, nr.19, tel. 0340 100 102

Niculițel

 •   Centrul de Zi Niculițel, str. Isaccei, nr.32, tel.0240 542 083

Peceneaga

 •  Centrul de Zi „Speranța „ Peceneaga, tel. 0240 577 130

    SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ASISTENȚEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE

    SERVICII FURNIZATE DE D.G.A.S.P.C.TULCEA

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

Centre de îngrijire și asistență

Centre de îngrijire și asistență

Tulcea

 • Centrul de Îngrijire și Asistență Tulcea din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte „Sf. Nectarie” Tulcea, str. Mircea Vodă, nr. 57 C, tel. 0757 999 932

Tichilești

 • Centrul de Îngrijire și Asistență Tichilești, tel. 0757 999 912

Babadag

 •  Centrul de Îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag, str. Heracleea, nr.49, tel. 0757 999 944
 •   Centrul de Îngrijire și Asistență Babadag, str. Heracleea, nr.47, tel. 0757 999 923

Centre de recuperare și reabilitare

Centre de recuperare și reabilitare

Babadag

 •  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, str. Heracleea, nr.45, tel. 0757 999 921
 •  Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, tel. 0757 999 925
 •  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, tel. 0757 999 937

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

Cămine pentru persoane vârstnice

Tulcea

 •  Cămin pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie„ din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Sf. Nectarie Tulcea, str. Mircea Vodă, nr.57 C, tel. 0757 999 932

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Tulcea

 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Tulcea din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoanele Adulte cu Handicap Tulcea, str. Mircea Vodă, nr.57 C, tel. 0757 999 932

 


SERVICII FURNIZATE LA NIVEL LOCAL

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Unități de zi pentru adulți

Servicii de zi (îngrijire, consiliere, socializare, hrană)

Tulcea

 • Cantină Socială cu oferire hrană la domiciliu
 • Îngrijire bătrâni la domiciliu

 

Asistență personală

Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, Baia, Beidaud, Beștepe, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de JOS, Cerna, Ceatalchioi, Chilia Veche, Ciucurova, Crișan, Dăeni, Dorobanțu, Frecăței, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C . Brătianu, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculițel, Nufărul, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Stejaru, Topolog, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Asistență medicală comunitară

Tulcea, Babadag, Isacca, Măcin

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Adăpost de zi și de noapte

 • Centrul Social de Urgență „Phoenix „, str. Navaliștilor, nr. 13, tel. 0747 072 434