COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

Programul de funcţionare a Comisiei: Comisia pentru Protecţia Copilului se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:

  1. Preşedinte - secretarul judeţului Tulcea;
  2. Vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

       Membri:

  1. Un medic specialist pediatru - desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Tulcea;
  2. Un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială - desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea;
  3. Un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție  Tulcea, cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale;
  4. Doi reprezentanți ai organismelor private acreditate.

INFORMAȚII UTILE

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.gaspctl.ro         telefon: 0744345410    Adresa: Str Spitalului, nr. 28,  Loc. Tulcea, Jud.Tulcea

Comisia pentru Protecţia Copilului Tulcea este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.      

Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.

Comisia are următoarele atribuţii:

- stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei şi menţine măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească;

- încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită de către Comisie, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie specială se constată necesitatea  modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

- eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal profesionist;

- stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

- soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii sau a instanţelor judecătoreşti, după caz;

- hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                                                                                                                   

LEGISLAŢIE:       

  1. Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 
  1. Legea nr.72/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată şi actualizată);
  3. Hotărârea nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.