Proiecte

ID PROIECT :120104 Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice Sf. Nectarie din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, Strada Mircea Vodă, nr. 57C” – proiect aflat în etapa de contractare

 Scopul proiectului: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Sursa de finanțare: POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - clădiri publice

ID PROIECT : 120109Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea Centrului de Zi Smârdan cu 3 locuințe protejate” – proiect aflat în etapa de derulare, contract semnat

Scopul proiectului: Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții, pentru persoanele din centrul de zi și locuințe protejate; Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Sursa de finanțare: POR/8/8.1/8.3/B/1 - Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale/Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități